Δείτε εδώ την προκήρυξη του Διαγωνισμού:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Συμπληρώστε τη φόρμα για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού: (Α/Α: 76781)

Ολοκλήρωση Ανακατασκευής Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Δεματίου