Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε σχετικά για το διαγωνισμό: (Α/Α Συστήματος: 77639)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=nHvFmpO3ld-6M66S-PR6GFTPKgcdE-EH9xOsCNt7JOGqhsQur3W8!-961383852