Δείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Καβαλλαρίου του Δήμου Ζαγορίου