Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες