Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού:

Περίληψη Διακήρυξης

Για να δείτε τα τεύχη του Διαγωνισμού, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (Α/Α Συστήματος: 79455)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=go8ncCw91168pSHQJgxK9Uc26ojEja8pSjYNxtPiu6yweSEEzL7P!-961383852