Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό (ΑΑ Συστήματος: 79882)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=q2d6lCTu7FecbwKakq-WdgC_6ZVG3ubozDNCdvWf4EwxD90VlOx4!-961383852