Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (Α/Α συστήματος:80766)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=x6pcwFRwB9D3VYrDSZ2oND7hWe6pT62vw3WmOQ4DSLR2XxAahWSF!-597156566