Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α Συστήματος:81056)

Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης Δρόμου Τ.Κ. Ιτέας