Δείτε εδώ τα σχετικά έντυπα:

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Διαγωνισμός "Προµήθεια καυσίµων κίνησης ,θέρµανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγορίου και των Νοµικών Προσώπων που εποπτεύονται απ αυτόν"