Σε διαδικασία υλοποίησης μπαίνουν δυο ακόμη έργα που χρηματοδοτεί και προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου στο Ζαγόρι. Στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο για το έργο:

-«Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», προϋπολογισμού 280.000 ευρώ. Ανάδοχος: Βασίλειος Κούγκουλης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επίσης, από την Ο.Ε. της Περιφέρειας αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο:

-«Εργασίες στεγανοποίησης Λαογραφικού Μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ευγένιος Παππάς.