Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για 3 χρηματικά βραβεία

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Υποτροφίας