Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων του Δήμου Ζαγορίου

Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου και μεταβιβάση αρμοδιοτήτων του Δήμου Ζαγορίου