Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο:

Ορισμός τακτικών μελών οικονομικής επιτροπής