Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε τα τεύχη του διαγωνισμού στο email σας:

Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων Δήμου Ζαγορίου