Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης και οδηγίες για τη χρήση του Zoom.