Ο Δήμος Ζαγορίου συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης ΗΕRBINO στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας Ihterreg – IPA CBC.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ο Δήμος πρόκειται να προβεί στην «Δημιουργία Βοτανικού κήπου» που θα βρίσκεται στους Ασπράγγελους και θα λειτουργεί για το κοινό σε συνδυασμό με την «Έκθεση Προβολής – Κέντρο προώθησης Βοτάνων» που θα στεγαστεί σε κτίριο του οικισμού.

Ο Βοτανικός Κήπος θα δημιουργηθεί βάση της εγκεκριμένης μελέτης που επισυνάπτεται στη συνέχεια.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση d.zagoriou@zagori.gr έως την Τετάρτη 26-5-2021 και ώρα 15.30 μ.μ.

Δείτε εδώ την τελική μελέτη