Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αναζητήσουν τους κατωτέρω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δήμου Ζαγορίου:

1)      τον υπ’ αριθ. 185477 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ» και

2)      τον υπ’ αριθ. 185490 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)».

Ο σύνδεσμος αναζήτησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx