Για οδηγίες πατήστε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή αναμονής, η διαδικασία απογραφής στρατευσίμων κλάσης

2025 (γεννηθέντες το έτος 2004) δύναται να πραγματοποιείται:

·         Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων / Κατάθεση

Δελτίου Απογραφής», με χρήση κωδικών taxisnet,

·         Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία πλησίον του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ»