Σας ενημερώνουμε ότι με την κοινή υπουργική απόφαση αρ. 2690/21-6-2022 (ΦΕΚ 3237/Β’/ 2022) τροποποιήθηκε το Έργο εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (κυα 14177/2021 – ΦΕΚ  2066/Β’).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης,  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της δράσης των Λευκών Περιοχών για το δεύτερο τετράμηνο του έτους 2022 (κύκλος Ιουλίου) αναστέλλεται.

Πληροφορίες:

  • Κ.Ε.Π. 0197 Δήμου Ζαγορίου (Δ.Ε. Ανατολ. Ζαγορίου) 26563 60218
  • Κ.Ε.Π. 0284 Δήμου Ζαγορίου (πρώην Κεντρικού Ζαγορίου), 26533 60318-9
  • Κ.Ε.Π. 0921 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Τύμφης) 26533 60322