Πατήστε κάτωθι για να ανοίξετε τα αρχεία:

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 «Κληροδότημα Χ. Αθανασιάδη»

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 «Κληροδότημα Αφών Πασχάλη Καπεσόβου «

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 «Κληροδότημα Σ. Μπίλιου Τ.Κ Ασπραγγέλων»

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 «Κληροδότημα Νικολάου Μαλαμή»

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 «Κληροδότημα Αναστασίου Χατζή Τ.Κ. Άνω Πεδινών «

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 «Κληροδότημα Χριστιανικής Κοινότητας Καπεσόβου «