Ο Δήμος  Ζαγορίου στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της παροχής υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες , ανακοινώνει, προς όλους τους επαγγελματίες που υπόκεινται στο τέλος ακαθαρίστων και τέλος παρεπιδημούντων ότι από 28/9/2022 ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας  δηλώσεων των ακαθαρίστων στη διεύθυνση URLhttps://dae.govapp.gr

Οι δηλώσεις που αφορούν το τρίτο τρίμηνο του 2022 και στο εξής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας και θα πληρώνονται από εκεί.

Οι δηλώσεις που εκκρεμούν και αφορούν προηγούμενο χρονικό διάστημα υποβάλλονται στο Δήμο με τη διαδικασία που ίσχυε εως τώρα.