Τη Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα 09:00 π.μ., η Περιφέρεια,το ΕΚΑΒ Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου, μετά της Τ.Κ. Αρίστης, θα σας εκπαιδεύσει στην τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της χρήσης απινιδωτή, ο οποίος και θα τοποθετηθεί στην Αρίστη.