Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση καθώς και το παρακάτω σχετικό αρχείο που αφορά στην πρόσκληση:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»